Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, σχόλιο αλλά και την υπηρεσία Easy Shopping, επικοινωνήστε μαζί μας:
Το TheMall24 έχει σκοπό αποκλειστικά τη διαφήμιση. Δεν έχει σχέση με την παράδοση, την τιμολόγηση, τη διάρκεια προσφορών - εκπτώσεων κ.λ.π των προϊόντων και των υπηρεσιών 
που παρουσιάζονται.