Κερδίστε Συμμετοχή σε Σεμινάριο Excel! Το πιο Χρήσιμο Εργαλείο Κάθε Στελέχους της Αγοράς και Υποψήφιου. Από την ItCom Studies.

ενεργό link
Κερδίστε συμμετοχή σε σεμινάριο Excel! Το πιο χρήσιμο εργαλείο για κάθε στέλεχος της αγοράς και υποψήφιου, από την ItCom Studies. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες και το περιβάλλον της εφαρμογής «επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων MS Excel » καθώς και η δημιουργία βασικών συναρτήσεων...

Απευθύνεται σε χρήστες που διαθέτουν λίγες, βασικές γνώσεις Excel αλλά και σε εξοικειωμένους χρήστες που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους για αποτελεσματικότερη χρήση της εφαρμογής.

H άριστη γνώση του Excel είναι απαραίτητη σε κάθε εργασιακό τομέα. Μερικοί business sectors που απαιτούν τη γνώση του εργαλείου αυτού είναι: Finance and Accounting, Marketing and Product Management και Human Resources Planning.