Οδηγώ Λίγο - Πληρώνω Λίγο, από την ΑΧΑ Ασφαλιστική

ΑΧΑ Ασφαλιστική
Το Οδηγώ Λίγο - Πληρώνω Λίγο είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα έκπτωσης ασφάλισης αυτοκινήτου, βασιζόμενο στις οδηγικές σας συνήθειες, από την ΑΧΑ Ασφαλιστική · το μεγαλύτερο ασφαλιστικό brand διεθνώς. Με την εγγραφή σας, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε έκπτωση στην τιμή του ασφαλιστηρίου σας, ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει.