Μηνιαία Ασφάλεια Αυτοκινήτου - Μοτοσυκλέτας - Hellas Direct

Μηνιαία Ασφάλεια Αυτοκινήτου - Μοτοσυκλέτας - Hellas Direct
Στην Hellas Direct, μπορείτε να επιλέξτε την ακριβή διάρκεια της ασφάλειας του αυτοκινήτου, της μοτοσυκλέτας σας η του οχήματος σας, από μηνιαία έως ετήσια. Στο Timeline (στη σελίδα της προσφοράς) χρησιμοποιήστε την οριζόντια μπάρα που θα βρείτε και παρακολουθήστε το ποσό να αλλάζει καθώς αφαιρείτε ή προσθέτετε ημέρες.