Δωρεάν Εκμάθηση Η/Υ για Απόκτηση Πιστοποίησης ΑΣΕΠ - ITCOM

ITCOM - Δωρεάν Εκμάθηση Η/Υ
ITCOM
Το κέντρο εκπαίδευσης ITCOM Studies στο πλαίσιο του προγράμματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση σε ενήλικες, για εκμάθηση Excel-Word-Internet που οδηγεί σε απόκτηση πιστοποίησης αναγνωρισμένης από τον ΑΣΕΠ.

 Δημοσιεύσεις - Προσφορές στο πεδίο αναρτήσεων, ενδεχομένως, ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα