Εγγραφή για 6€ Επιταγές Έκπτωσης και Online Super Market Αγορές


ΑΒ Βασιλόπουλος Online
Τα πλεονεκτήματα της εγγραφής είναι: 1) Βλέπεις οnline τις αποδείξεις σου (άρα έχεις έλεγχο των αγορών σου)  2) Μαθαίνεις πόσους πόντους χρειάζεσαι μέχρι την επόμενη 6€ επιταγή έκπτωσης (άρα ουσιαστικά κερδίζει κανείς ευκολότερα και γρηγορότερα 6€ επιταγές έκπτωσης) 3) Για την περιοχή της Αττικής, η σύνδεση έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Με τη δημιουργία web account, όσοι είναι κάτοικοι Αττικής έχουν τη δυνατότητα online αγορών από το κατάστημα.
        Δημοσιεύσεις - Προσφορές στο πεδίο αναρτήσεων, ενδεχομένως, ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα